เทศกาลโทโฮคุคิซุนะ

ข้อมูลการจำหน่ายบัตร

หน้าหลัก > ข้อมูลการจำหน่ายบัตร

เทศกาลโทโฮคุคิซุนะปี 2019 ณ ฟุกุชิม่านั้นจะจำหน่ายที่นั่งชมขบวนพาเหรดสำหรับลูกค้าส่วนบุคคลซึ่งเทศกาล 6 เมืองของโทโฮคุมีส่วนร่วมตามเนื้อหาดังต่อไปนี้ ประเภทบัตรสำหรับส่วนบุคคลที่จัดจำหน่ายมี 2 ประเภท ได้แก่ “ที่นั่งชมมีค่าใช้จ่ายแบบธรรมดา” และ “ที่นั่งพรีเมียม (จำหน่ายล่วงหน้าเท่านั้น)” กรุณาจองหลังจากตรวจสอบเนื้อหาดังต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ระบบการซื้อนี้ไม่สามารถยกเลิกหรือลดจำนวนคนหลังจากการซื้อได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบก่อนทำการจอง

[ที่นั่งชมขบวนพาเหรดแบบมีค่าใช้จ่ายสำหรับส่วนบุคคล วิธีจำหน่าย]

[การจำหน่ายทั่วไป]

ประเภทบัตรที่จัดจำหน่าย : ที่นั่งชมมีค่าใช้จ่ายแบบธรรมดา 1,000 ที่นั่ง
ช่วงเวลาที่รับจอง : วันพุธที่ 1 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 10:00 น.

*การจองเป็นแบบตามลำดับก่อนหลังและสิ้นสุดการจำหน่ายบัตรเมื่อถึงจำนวนที่กำหนดไว้

วิธีซื้อ : กรุณาซื้อจาก Ticket Pia
   1. เว็บไซต์ (โฮมเพจของ Ticket Pia)
     http://w.pia.jp/t/kizunafukushima/
   2. ร้านของ Pia
   3. ร้าน 7-11 (เครื่องถ่ายเอกสารอเนกประสงค์)
     *เวลาที่สามารถใช้บริการได้จะแตกต่างกันไปตามแต่ละร้านสาขา กรุณาอ่านรายละเอียดร้านสาขาในหน้าช่วยเหลือของ Ticket Pia
      ■หน้าช่วยเหลือของ Ticket Pia http://t.pia.jp/guide/retail.jsp

    P Code : 642-294

[ข้อมูลโดยย่อของพาเหรดในเทศกาลโทโฮคุคิซุนะ]

■วันและเวลาเดินพาเหรด : วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน เวลา 14:30-17:00 น.
              วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน เวลา 12:30-15:00 น.
สถานที่จัดพาเหรด : สี่แยกอาซาฮิโจ - <ทางหลวงหมายเลข 4> - สี่แยกชูเก็นโจ - <สายโคชิฮามาโจมาจินิวาซากะ> - หน้าสถาน
                          ศึกษาฟุกุชิม่าบุงกะ

    ไปกลับประมาณ 1.1 กม.

[ข้อมูลโดยย่อของที่นั่งชมขบวนพาเหรดแบบมีค่าใช้จ่ายสำหรับส่วนบุคคล]

■จุดติดตั้ง : บริเวณรอบที่ว่าการเมืองฟุกุชิม่าบนทางหลวงหมายเลข 4
■เวลาเข้าสถานที่ : วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน สามารถเข้าได้ตั้งแต่เวลา 13:20 น.
          วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน สามารถเข้าได้ตั้งแต่เวลา 11:20 น.

*คาดการณ์ว่าในวันงานจะมีการจราจรคับคั่ง กรุณาเผื่อเวลาหลังจากคำนึงเรื่องระเบียบการจราจรและข้อมูลการจราจรติดขัด

■รูปแบบที่นั่ง : เก้าอี้พับ (ต้องจองทุกที่นั่ง)
■จำนวนที่นั่งที่จำหน่าย : 1. ที่นั่งชมมีค่าใช้จ่ายแบบธรรมดา 1,200 ที่นั่ง
                   2. ที่นั่งพรีเมียม 150 ที่นั่ง
■ราคา : 1. ที่นั่งชมมีค่าใช้จ่ายแบบธรรมดา 4,000 เยนต่อที่นั่ง (รวมภาษี)
             2. ที่นั่งพรีเมียม 6,000 เยนต่อที่นั่ง (รวมภาษี)

*สามารถชมได้เฉพาะวันที่จองเท่านั้น
*เด็กเล็กอายุไม่เกิน 3 ปีสามารถนั่งบนตักได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย โดยกำหนดเด็กเล็ก 1 คนต่อผู้ใหญ่ 1 คน แต่ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ที่นั่งมีค่าใช้จ่าย

■จำนวนที่นั่งที่รับจอง : รับตั้งแต่บัตร 1 ใบขึ้นไป
■เงื่อนไขการจำหน่าย : ไม่รับเปลี่ยนแปลง ยกเลิก คืนเงินหลังจากทำการจองและชำระเงินแล้ว

*เราจะคืนเงินเฉพาะกรณีที่เจ้าภาพการจัดงานตัดสินใจยกเลิกขบวนพาเหรดเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายหรือภัยธรรมชาติ แต่จะไม่คืนเงินในกรณียกเลิกหลังจากเริ่มเดินพาเหรดไปแล้ว

กรุณาตรวจสอบสถานที่ของที่นั่งชมมีค่าใช้จ่ายแบบธรรมดาและที่นั่งพรีเมียมที่นี่

★ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้บริการที่นั่งชม★

 • กรุณาแสดงบัตรกับเจ้าหน้าที่ตามบล็อกที่นั่งที่กำหนดในเวลาเข้าสถานที่
 • สามารถเข้าออกระหว่างเดินขบวนพาเหรดได้ แต่อาจต้องรอตามสถานการณ์การเดินขบวนพาเหรด
 • กรุณาอย่ากระทำการที่จะรบกวนลูกค้าท่านอื่นในบริเวณที่นั่งชม
 • เจ้าหน้าที่จะทำการย้ายเก้าอี้พับที่จัดวางไว้ให้ในกรณีที่มีการใช้งานเก้าอี้รถเข็น ดังนั้นกรุณานั่งเก้าอี้รถเข็นเข้ามาภายในบริเวณที่นั่งชมได้เลย
 • งดนำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ประเภทต่างๆ มาด้วย ทั้งนี้กรุณาติดต่อสอบถามกรณีเป็นสุนัขนำทาง สุนัขช่วยเหลือหรืออื่นๆ
 • สถานที่จัดงานพาเหรดเป็นพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ทั้งหมด และขอให้งดสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่แบบให้ความร้อนด้วยเช่นกัน จึงรบกวนขอให้ลูกค้าทำความเข้าใจและร่วมมือด้วย
 • สามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่มบริเวณที่นั่งชมได้ แต่กรุณานำขยะกลับไปด้วย
 • ไม่มีการยกเลิกพาเหรดในวันที่ฝนตก แต่อาจยกเลิกกรณีที่มีสภาพอากาศเลวร้ายหรือภัยธรรมชาติ ฯลฯ
 • บริเวณที่นั่งชมไม่มีหลังคา เก้าอี้อาจเปียกในเวลาที่ฝนตก ดังนั้นกรุณาเตรียมเสื้อคลุมฝน ฯลฯ มาด้วย
 • ไม่สามารถใช้ร่มกันฝนหรือกันแดดได้เนื่องจากจะเป็นการกีดขวางวิสัยทัศน์ของลูกค้าท่านอื่น กรุณาไม่ตั้งป้ายแบบแนวตั้ง ขาตั้งกล้องหรืออื่นๆ ด้วย
 • นอกจากนี้กรุณาทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

★ข้อควรระวังอื่น★

 • ไม่อนุญาตให้นำบัตรที่นั่งชมไปขายต่อ
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือคืนเงินหลังทำการจองและชำระเงินได้
 • เราจะคืนเงินเฉพาะกรณีที่เจ้าภาพจัดงานตัดสินใจยกเลิกขบวนพาเหรดเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายหรือภัยธรรมชาติ แต่จะไม่คืนเงินในกรณียกเลิกหลังจากเริ่มเดินพาเหรดไปแล้ว

[ติดต่อสอบถาม]

สำนักงาน JTB ฟุกุชิม่า
โทร. 024-524-3211

[ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจำหน่ายบัตร]

Ticket Pia
โทร. 022-217-2505
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10:00-17:00 น. (ปิดทำการวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

facebook
beyond 2020

beyond2020プログラムは、多様性や国際性に配慮した文化活動・事業を政府が認証し、日本文化の魅力を国内外に発信する取組です。東北絆まつり実行委員会はこの取組を応援しています。

facebook
 • [ผู้สนับสนุนพิเศษ] 
 • 東日本旅客鉄道
 • アクサ生命 東北北海道営業局
 • イオンリテール東北カンパニー
 • 青木商店(フルーツアオキ)※果汁工房KARIN
 • カルビー
 • キリンビール
 • JAふくしま未来
 • タカラレーベン
 • 東邦銀行
 • 福島信用金庫
 • いちい
 • 伊藤園
 • NTTドコモ
 • NTT東日本
 • 王子ネピア
 • クラシマ
 • こころネット
 • JTB
 • ダイユーエイト
 • 田中建設
 • テレビユー福島
 • 東北電力
 • 日本ドライケミカル
 • ニラク
 • ネッツトヨタ福島
 • バイタルネット
 • 福島銀行
 • 福島中央テレビ
 • 福島テレビ
 • 福島トヨタ
 • 福島日産自動車

 • 福島放送
 • ふくしま未来研究会
 • 福島民報社
 • 福島民友新聞社
 • 福島ヤクルト販売
 • ミドリ安全
 • ヨークベニマル
 • ラジオ福島

ผู้สนับสนุนพิเศษ

 • 国土交通省福島河川国道事務所
 • JRA福島競馬場
 • JR東日本
 • 東京23区・特別区長会
 • 東北観光推進機構
 • NEXCO東日本
 • フィリップ モリス ジャパン
 • 福島県
 • 福島県市町村振興協会

ผู้จัดงาน

หน่วยสนับสนุน

 • 観光庁
 • 復興庁
 • 国土交通省東北運輸局
 • 東北観光推進機構
 • 東奥日報社
 • デーリー東北新聞社
 • 秋田魁新報社
 • 岩手日報社
 • 山形新聞・山形放送
 • 河北新報社
 • 福島民報社
 • 福島民友新聞社
 • 読売新聞東京本社
 • 青森放送
 • 青森テレビ
 • 青森朝日放送
 • ABS秋田放送
 • AKT秋田テレビ
 • AAB秋田朝日放送
 • IBC岩手放送
 • テレビ岩手
 • めんこいテレビ
 • 岩手朝日テレビ
 • 山形テレビ
 • テレビユー山形
 • さくらんぼテレビ
 • TBC東北放送
 • 仙台放送
 • ミヤギテレビ
 • KHB東日本放送
 • NHK福島放送局
 • 福島テレビ
 • 福島中央テレビ
 • 福島放送
 • テレビユー福島
 • エフエム青森
 • エフエム秋田
 • エフエム岩手
 • エフエム山形
 • エフエム仙台
 • ラジオ福島
 • ふくしまFM
 • FMポコ
 • 共同通信社福島支局

PAGE UP